Thời trang, phụ kiện

Bán buôn, bán lẻ quần áo, phụ kiện thời trang.